KVALITET GRADNJE
Konstrukcija

Konstrukcija objekta rađena je po armirano-betonskom skeletnom sistemu koji sadrži armirano-betonske stubove, grede i platna. Koristi se armatura provjerenih proizvođača, a za ugradnju su zaduženi stručni armirači.

Izrada i ugradnja betona vrši se mašinskim putem. Kvalitet betona postignut je upotrebom savremene betonske baze, transportnih vozila sa pumpama, kao i radom stručnjaka tokom same ugradnje.

Za zidanje se koristi kvalitetna blok opeka koju karakteriše visoka čvrstoća, mala težina opterećenja temelja i konstrukcija izgrađena od prirodnih sirovina, uz izvrsnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Svaki stan opremljen je priključkom na dimnjak kao rezervno grijanje. Dimnjaci se rade od visokopresovanih betonskih elemanata (plašta) sa cijevima izgrađenim od visokokvalitetnog šamota. Za ventilaciju prostorija koriste se gotovi namjenski ventilacioni sistemi izgrađeni od betonskih elemenata sa dvokomornim i trokomornim kanalima.

Krovna konstrukcija radi se od jelove građe I klase. Po rogovima se postavlja daščana oplata, parapropusna a vodonepropusna folija, kontraletve i letve koje nose krovni pokrivač izrađen od profilisanog bojenog pocinčanog lima.

Navedeni materijali nabavljaju se od provjerenih proizvođača uz prateće certifikate, ateste i garancije kvaliteta, a njihovu ugradnju vrši stručna radna snaga. Kontrolu nad ugradnjom pored šefa gradilišta, nadzornog organa, savjesno i odgovorno vrši i investitor objekta.